Riešteľský tím

Odborný garant projektu:  

prof. PhDr. Olga Orosová, CSc.

 

Organizačný garant FILIA n.o. :

PaedDr. Alexander Fotul

 

Koordinátor za žiadateľa: 

PaedDr. Alexander Fotul

odborný pracovník: Mgr. Ladislav Leško

 

Koordinátor za KÚ v Košiciach: 

Ing. arch. Mária Naďová

 

Koordinátor za KOS: 

PhDr. Soňa Kostrábová

 

Koordinátor za UPJŠ: 

prof. PhDr. Olga Orosová, CSc.

odborný pracovník: Mgr. Ferdinand Salonna

 

Zber dát v teréne, spracovanie dát: 

preventisti na osvetových strediskách v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Trebišove,  Rožňave, študenti UPJŠ