Utorok, 1.marec 2016

PRVÉ STRETNUTIE ROVESNÍCKEJ SKUPINY 2015/2016

Dňa 9. 3. 2016 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční prvé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku 2015/2016 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční 
dňa 9. 3. 2016 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3 v Košiciach

 

     Program

     8:30 – 10:00
Stretnutie s ... Mariannou Berinšterovou

Mgr. Marianna Berišterová, PhD. Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ Košice.
Workshop na tému: Psychologické aspekty prevencie užívania drog.

     10:30 – 12:00
Stretnutie s ...  Pavlom Jarčuškom

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika pre infekčné choroby FNsP L. Pasteura v Košiciach
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie drogových závislostí a AIDS.

     12:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka 

     14:00 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

 

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.