Sobota, 28.február 2015

Prvé stretnutie rovesníckej skupiny 2014/2015

Dňa 12. 3. 2015 od 8:45 do 16:15 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční prvé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku 2014/2015 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 12. 3. 2015 od 8:45 do 16:15
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3 v Košiciach


     Program

     9:00 – 10:30
1. Stretnutie so ... Silviou Farkašovou

MUDr. Sylvia Farkašová, Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ.
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie drogových závislostí.

     Prestávka 30 minút

     11:00 – 12:30
2. Stretnutie s ...  Danicou Caisovou

MUDr. Danica Caisová, súdny znalec, predseda Slovenskej Sexuologickej spoločnosti. Súkromná psychiatrická ambulancia Faira v Košiciach.
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie drogových závislostí z pohľadu psychiatra.

     12:30 – 14:00
     Obedňajšia prestávka

     14:00 – 16:00
3. Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.

Poznámka: Je potrebné doniesť prezuvky.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.