Sobota, 28.marec 2015

Druhé stretnutie rovesníckej skupiny 2014/2015

Dňa 9. 4. 2015 od 8:45 do 16:15 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku 2014/2015 Vás pozývame na
druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 9. 4. 2015 od 8:45 do 16:15
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3 v Košiciach

     Program

     9:00 – 10:30
1. Stretnutie s ... Pavlom Jarčuškom

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika pre infekčné choroby FNsP L. Pasteura v Košiciach

Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie drogových závislostí a AIDS.

     Prestávka 30 minút

     11:00 – 12:30
2. Stretnutie s ...  Alexandrom Fotulom

PaedDr. Alexandr Fotul, Filia Košice

Workshop na tému: Pedagogické aspekty prevencie užívana drog

     12:30 – 14:00
     Obedňajšia prestávka

     14:00 – 16:00
3. Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.

Poznámka: Je potrebné doniesť prezuvky.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.