Piatok, 31.január 2020

Druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS3 a RS4 2019/2020

Dňa 26. 3. 2020 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS3 a RS4.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2018/2019 Vás pozývame na
druhé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS3 a RS4, ktoré sa uskutoční
dňa 26.03.2020 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     8:30 – 10:00
Stretnutie s ... Pavlom Jarčuškom
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika pre infekčné choroby FNsP L. Pasteura v Košiciach
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog a AIDS.

      10:00 – 10:30
Prestávka

     10:30 – 12:00
Stretnutie so ... Sašom Fotulom
PeadDr. Alexander Fotul, riaditeľ Filia n.o..
Workshop na tému: Pedagogické aspekty prevencie užívania drog

     12:00 – 13:30
Obedňajšia prestávka 

     13:30 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii užívania drog.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.

 

Je potrebné doniesť si prezuvky.

S pozdravom

PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n.o.