Piatok, 31.január 2020

Druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2 2019/2020

Dňa 24. 3. 2020 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2018/2019 Vás pozývame na
druhé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 24.03.2020 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     8:30 – 10:00
Stretnutie s ... Danicou Caisovou
MUDr. Danica Caisová, súdny znalec. Súkromná psychiatrická ambulancia Faira v Košiciach.
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívanie drog z pohľadu psychiatra a súdneho znalca.

      10:00 – 10:30
Prestávka

     10:30 – 12:00
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii užívania drog.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.

       12:00 – 13:30
Obedňajšia prestávka 

     13:30 – 15:30
Stretnutie s ...  Sylviou Farkašovou
MUDr. Sylvia Farkašová, súdny znalec, Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ, 
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog z pohľadu súdneho znalca. 

Je potrebné doniesť si prezuvky.

S pozdravom

PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n.o.