Streda, 2.október 2019

Úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS3 a RS4 2019/2020

V dňoch od 06. 11. 2019 do 08. 11. 2019 sa v Hoteli Plejsy v Krompachoch uskutoční úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS3 a RS4 v školskom roku 2019/2020.

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku 2019/2020 Vás pozývame na

Úvodný výcvik
rovesníckej skupiny RS3 a RS4,

ktorý sa uskutoční v dňoch 
od 06. 11. 2019 do 08. 11. 2019
v Hoteli Plejsy v Krompachoch


Odchod: Zraz účastníkov je 06. 11. 2019 o 9:00 na parkovisku na Festivalovom námestí pri amfiteátri.

Dôležité informácie:

  • výcvikové oblečenie pohodlné, voľné, na pobyt vonku športové,
  • doprava, ubytovanie a stravovanie je zabezpečené,
  • pitný režim si zabezpečuje účastník sám.

Návrat: Príchod do Košíc na parkovisko na Festivalovom námestí pri amfiteátri je 08. 11. 2019 medzi 14:20 a 15:00.

 

Rovesnícka skupina RS3
• Gymnázium Opatovská 7, Košice
• SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
• SOŠ Gemerská 1, Košice
• Škola umeleckého výtvarníctva, Jakobyho 15 Košice

Rovesnícka skupina RS4
• Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce
• SOŠ technická, Kukučinova 23, Košice
• Konzervatórium, Timonova 2, Košice
• Súkromná SOŠ Bukovecká 17, Košice

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019. Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedná Filia nezisková organizácia.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.