Streda, 2.október 2019

Úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS1 a RS2 2019/2020

V dňoch od 23. 10. 2019 do 25. 10. 2019 sa v Hoteli Plejsy v Krompachoch uskutoční úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS1 a RS2 v školskom roku 2019/2020.

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku 2019/2020 Vás pozývame na

Úvodný výcvik
rovesníckej skupiny RS1 a RS2,

ktorý sa uskutoční v dňoch 
od 23. 10. 2019 do 25. 10. 2019
v Hoteli Plejsy v Krompachoch


Odchod: Zraz účastníkov je 23. 10. 2019 o 8:15 na parkovisku na Festivalovom námestí pri amfiteátri.

Dôležité informácie:

  • výcvikové oblečenie pohodlné, voľné, na pobyt vonku športové,
  • doprava, ubytovanie a stravovanie je zabezpečené,
  • pitný režim si zabezpečuje účastník sám.

Návrat: Príchod do Košíc na parkovisko na Festivalovom námestí pri amfiteátri je 25. 10. 2019 medzi 14:20 a 15:00.

 

Rovesnícka skupina RS1
• ZŠ, Abovská 36, Košice-Barca
• Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
• ZŠ L. Novomestského 2, Košice
• ZŠ, Tomášikova 31, Košice

Rovesnícka skupina RS2
• Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
• Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
• SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
• Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019. Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedná Filia nezisková organizácia.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.