Piatok, 12.apríl 2019

Druhé stretnutie rovesníckej skupiny 2018/2019

Dňa 25. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2008/2019 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 25.03.2019 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     8:30 – 10:00
Stretnutie s ... Danicou Caisovou


MUDr. Danica Caisová, Súkromná psychiatrická ambulancia FAIRA Košice.
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívanie drog z pohľadu psychiatra.

     10:30 – 12:00
Stretnutie so ... Sašom Fotulom

PeadDr. Alexander Fotul, Filia n.o.
Workshop na tému: Pedagogické aspekty prevencie užívania drog

     12:00 – 14:00

Obedňajšia prestávka 

     14:00 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.