Utorok, 12.marec 2019

Prvé stretnutie rovesníckej skupiny 2018/2019

Dňa 19. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční prvé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2018/2019 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 19.03.2019 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     8:30 – 10:00
Stretnutie s ...
Pavlom Jarčuškom

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika pre infekčné choroby FNsP L. Pasteura v Košiciach
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog a AIDS.

     10:30 – 12:00
Stretnutie s ...  Sylviou Farkašovou


MUDr. Sylvia Farkašová, súdny znalec, Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ, Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog.

     12:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka 

     14:00 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.