Pondelok, 8.október 2018

Úvodný výcvik rovesníckej skupiny 2018/2019

V dňoch od 17. 10. 2018 do 19. 10. 2018 sa v Hoteli Plejsy v Krompachoch uskutoční úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS1 a RS2 v školskom roku 2018/2019.

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku Vás pozývame na

Úvodný výcvik,

ktorý sa uskutoční v dňoch 
od 17. 10. 2018 do 19. 10. 2018
v Hoteli Plejsy v Krompachoch


Odchod: Zraz účastníkov je 17. 10. 2018 o 8:15 na parkovisku na Festivalovom námestí pri amfiteátri.

Dôležité informácie:

  • výcvikové oblečenie pohodlné, voľné, na pobyt vonku športové,
  • doprava, ubytovanie a stravovanie je zabezpečené,
  • pitný režim si zabezpečuje účastník sám.

Návrat: Príchod do Košíc na parkovisko na Festivalovom námestí pri amfiteátri je 19. 10. 2018 medzi 14:20 a 15:00.

 

Rovesnícka skupina RS1
• ZŠ, Abovská 36, Košice-Barca
• ZŠ, Tomášikova 31, Košice
• Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
• Súkromná ZŠ, Slobody 1, Košice

Rovesnícka skupina RS2
• Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
• Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
• Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
• Premonštrátske gymnázium Kováčska 28, Košice
• Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.