Pondelok, 28.september 2015

Úvodný výcvik rovesníckej skupiny 2015/2016

V dňoch od 5. 11. 2015 do 7. 11. 2015 sa v Hoteli Plejsy v Krompachoch uskutoční úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku 2015/2016 Vás pozývame na
úvodný výcvik
rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční v dňoch
od 5. 11. 2015 do 7. 11. 2015
v Hoteli Plejsy v Krompachoch

Odchod: Zraz účastníkov je 5. 11. 2015 o 8:15 na parkovisku na Festivalovom námestí pri amfiteátri.

Dôležité informácie:

 • výcvikové oblečenie pohodlné, voľné, na pobyt vonku športové,
 • doprava, ubytovanie a stravovanie je zabezpečené,
 • pitný režim si zabezpečuje účastník sám.

Návrat: Príchod do Košíc na parkovisko na Festivalovom námestí pri amfiteátri je   7. 11. 2015 medzi 14:20 a 15:00.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.

Rovesnícka skupina RS1

 • ZŠ, Abovská 36, Košice-Barca
 • ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
 • Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
 • Súkromná ZŠ, Slobody 1, Košice

Rovesnícka skupina RS2

 • Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
 • Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

 

Realizované s podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedná Filia nezisková organizácia.