Utorok, 17.apríl 2018

Druhé stretnutie rovesníckej skupiny 2017/2018

Dňa 17. 4. 2018 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2017/2016 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 17.04.2018 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     9:00 – 10:00

Stretnutie s ...  Sylvia Farkašovou - Iannaccone

MUDr. Sylvia Farkašová - Iannaccone. Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog.

     10:30 – 11:30
Stretnutie so ... Sašom Fotulom

PeadDr. Alexander Fotul, Filia n.o.
Workshop na tému: Pedagogické aspekty prevencie užívania drog

     11:30 – 13:30

Obedňajšia prestávka 

     13:30 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.