Streda, 4.apríl 2018

Prvé stretnutie rovesníckej skupiny 2017/2018

Dňa 4. 4. 2018 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční prvé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2017/2018 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 04.04.2018 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     9:00 – 10:00
Stretnutie s ... Evou Bernátovou

Mgr. Eva Bernátová, Súkromná psychiatrická ambulancia FAIRA Košice.
Workshop na tému: Psychologické aspekty prevencie užívanie drog z pohľadu skúseností psychológa psychiatrickej ambulancie.

     10:30 – 11:30
Stretnutie s ...  Pavlom Jarčuškom

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika pre infekčné choroby FNsP L. Pasteura v Košiciach
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog a AIDS.

     11:30 – 13:30
Obedňajšia prestávka 

     13:30 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.