Streda, 29.marec 2017

Prvé stretnutie rovesníckej skupiny 2016/2017

Dňa 29. 3. 2017 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční prvé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2016/2017 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 29.03.2017 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     8:30 – 10:00
Stretnutie s ... Evou Bernátovou

Mgr. Eva Bernátová, Súkromná psychiatrická ambulancia FAIRA Košice.
Workshop na tému: Psychologické aspekty prevencie užívanie drog z pohľadu skúseností psychológa psychiatrickej ambulancie.

     10:30 – 12:00
Stretnutie so ...  Nikitom Bobrom

MUDr. Nikita Bobrov, CSc. prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF UPJŠ
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog.

     12:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka 

     14:00 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.