Streda, 5.apríl 2017

Druhé stretnutie rovesníckej skupiny 2016/2017

Dňa 5. 4. 2017 od 8:30 do 15:30 sa v Súkromnom centre voľného času Filia uskutoční druhé stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie závislostí v školskom roku 2016/2017 Vás pozývame na
prvé stretnutie stretnutie rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční
dňa 5.04.2017 od 8:30 do 15:30
v Súkromnom centre voľného času Filia na Triede SNP č. 3

 

     Program
     8:30 – 10:00
Stretnutie so ... Sašom Fotulom

PeadDr. Alexander Fotul, Filia n.o.
Workshop na tému: Pedagogické aspekty prevencie užívania drog

 10:30 – 12:00
Stretnutie s ...  Pavlom Jarčuškom

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Klinika pre infekčné choroby FNsP L. Pasteura v Košiciach
Workshop na tému: Medicínske aspekty prevencie užívania drog a AIDS.

     12:00 – 14:00
Obedňajšia prestávka 

     14:00 – 15:30
Modelové situácie, sebareflexia a reflexia skupinových procesov v prevencii závislostí.

Prezentujú všetky skupiny v dĺžke 45 minút.