Štvrtok, 3.november 2016

Rovesnícky program znovu podporený Ministerstvom zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Filia nezisková organizácia uzavreli zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.

 

Rovesnícky program prevencie užívania drog v roku 2016 podporený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zmluvné strany Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Filia nezisková organizácia uzavreli zmluvu o poskytnutí dotácie. Podpisom zmluvy č 136/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016 uzatvorenou podľa §2 ods. 1 písm. I) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka MZ SR podporilo projekt Filia n. o. pod názvom „Rovesnícky program prevencie užívania drog“.

Projekt bol v školskom roku 2016/2017 zahájený úvodným trojdňovým výcvikom rovesníckych skupín RS1 a RS2 v hoteli Plejsy v Krompachoch.

Realizované s podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.

Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedná Filia nezisková organizácia.

Ďakujeme, tím Filia n. o.