Sobota, 1.október 2016

Úvodný výcvik rovesníckej skupiny 2016/2017

V dňoch od 26. 10. 2016 do 28. 10. 2016 sa v Hoteli Plejsy v Krompachoch uskutoční úvodný výcvik rovesníckej skupiny RS1 a RS2.

 

Na základe Vašej prihlášky do Rovesníckeho programu prevencie užívania drog v školskom roku Vás pozývame na

Úvodný výcvik

rovesníckej skupiny RS1 a RS2, ktoré sa uskutoční v dňoch 
od 26. 10. 2016 do 28. 10. 2016
v Hoteli Plejsy v Krompachoch


Odchod: Zraz účastníkov je 26. 10. 2016 o 8:15 na parkovisku na Festivalovom námestí pri amfiteátri.

Dôležité informácie:

  • výcvikové oblečenie pohodlné, voľné, na pobyt vonku športové,
  • doprava, ubytovanie a stravovanie je zabezpečené,
  • pitný režim si zabezpečuje účastník sám.

Návrat: Príchod do Košíc na parkovisko na Festivalovom námestí pri amfiteátri je   28. 10. 2016 medzi 14:20 a 15:00.

 

Rovesnícke skupina RS1
• ZŠ, Abovská 36, Košice-Barca
• Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
• Súkromná ZŠ, Slobody 1, Košice

Rovesnícka skupina RS2
• Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
• Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
• Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
• Premonštrátske gymnázium Kováčska 28, Košice

Realizované s podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Za obsah týchto dokumentov je výlučne zodpovedná Filia nezisková organizácia.

S pozdravom
PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ n. o.